خانواده CRASSULACEAE
مرکب از ۲۰ جنس است و بيش از ۱۰۰۰ گونه را شامل می شود كه تقريبا" برروی تمامی كره زمين ، بر روی صخره های ساحلی ، قلل كوهها، در دشتها و جنگلها و به خصوص در نقاط شنی و بين سنگريزه ها پراكنده می باشند. سدوم به تنهايی بيش از ۶۰۰ گونه از گياهان خشبی ، نيمه خشبی و علفی را در بر می گيرد. سدوم (sedere) درزبان لاتين به معنای نشستن است و وجه تسميه آن را می توان رویيدن و قرار گرفتن اين گیاه در بين درزها وحفره های صخره ها و پوشاندن سنگها دانست . برگها و ساقه های برخی از گونه های اين جنس كه بومی مناطق گرم و خشك محسوب می شوند به سبب سازگاری با محيط رشد، آبدار و متورم می شوند و اين خود زيبايی اين گياه را دو چندان می سازد. رنگ زيبای آبی و خاكستری برگهای آن به سبب مقابله با آفتاب سوزان ، در بين گونه های اين جنس به خوبی جلب توجه می كند و اين خود امتيازی برای اين گونه از گياهان به شمار می رود.نگهداری گونه های مختلف سدوم در محيط شهر بسيار آسان است زيرا اين گونه گياهان به خوبی شرايط نامناسب را تحمل می كنند، در عين حال گياهانی هستند كم توقع و نياز خاصی به خاكهای غنی و يا تركيب ويژه ای از خاك ندارند. نسبت به خاكهای آهكی حساسيتی ندارند و در خاكهای شنی و فقير به خوبی رشد ونمومی كنند. از آب زياد و آبياری بيش از حد گريزانند، بنابراين وجود زهكشی خوب در گلدان يا خاك برای آنها كاملا" ضروری است . زمانی كه ريشه های گياه گسترش می يابند می توان آياری را به حداقل كاهش داد.آبياری و كوددهی بيش از حد، رنگ زيبای گياه را كدر می سازد و از تعداد گلها می كاهد. بيشتر گونه های اين گياه نورپسند بوده ، آفتاب سوزان كشور ما را تحمل می كنند. به سبب خصوصيات خوب اين جنس و زيبايی خاص گونه های آن ، اين گياهان از ديرباز مورد توجه قرار گرفته اند و برای كاشت در باغها وتزين محيط های بسته انتخاب می شده اند. در هر حال كمتر گياهی را می توان زيباتر از گونه های سدوم پيدا كرد. برخی از گونه های آن مانند S.pachyphllum در كشور ما به نام سدوم غوره ای معروف است S.morganianum، S.burrrito بايد در زمستان به مكان گرمی انتقال داده شوند. كليه گونه هايی كه برای كاشت در فضای سبز انتخاب و معرفی می شوند سرمای زمستان را به خوبی تحمل می كنند. ناز قاشقی S.spectabile سدوم اسپكتابيل بومی كشور چين محسوب می شود، گياهی است پايا با ساقه های راست و ارتفاع آن در برخی از واريته ها به ۶۰ سانتی متر می رسد. برگهای آن صدفی شكل و دانه دار است و به طول ۸ سانتی متر و به صورت متقابل با زاويه ۹۰ درجه بر روی ساقه قرار می گيرند. رنگ برگ و ساقه آن سبز مايل به خاكستری است . گلهای آن مجموعا" به عرض ۱۵ سانتی متر و به شكل گل آذين ديهيم در انتهای ساقه ها در اواسط تابستان ظاهر می شوند. عمر گلها طولانی است و می توان از آنها به عنوان گل بريده در تزين داخل استفاده كرد. اين گياه برای ادامه رشد خود مكانهای آفتابی را ترجيح می دهد. فاصله كاشت آن را می توان حدود «۳۰سانتی متر تا ۵۰ سانتی متر» در نظر گرفت .
اين گياه به آفات و بيماریهای گیاهی همچنين نسبت به كم آبی مقاوم است و آن را می توان با ريشه دار ساختن سرشاخه های جوان در بهار، و تقسيم بوته در بهار يا پاييز، همچنين باكاشت بذر تكثير نمود. brilliant با گلهای صورتی تيره ، S.s.carmim با گلهای مايل به صورتی ، S.s.meteor با گلهای مايل به نارنجی و S.s.ruby glow با گلهای قرمز روشن و ارتفاع ۲۵ سانتی متر واريته های مهم اين گونه محسوب می شوند.واريته بلند و دير گل آن S.s.autum jou نام دارد. برگ و ساقه واريته S.maximum atropurpureum با ارتفاع ۴۵سانتی متر قرمز كمرنگ می باشد.
سدوم آلبوم Sedum.album
گياهی است پوششی و هميشه سبز، پيچده و درهم ، با ارتفاع ۱-۲ سانتی متر. برگهای آن به رنگ سبز تيره ، استوانه ای شكل و به طول ۵ و عرض ۱ ميليمتر با قاعده باريكتر و به طور متناوب روی ساقه قرار دارند. گلها به رنگ سفيد، زرد و صورتی كمرنگ و به عرض ۸ ميليمتر با ۵ گلبرگ به شكل ستاره های كوچك روی گل آذين خوشه ای در ارتفاع ۱۵-۱۸ سانتی متر قرار می گيرند. در محل تماس ساقه ها با سطح خاك ريشه های نابجا پديد می آيند كه تكثير بوته را آسان می سازد. فاصله كاشت را بايد در مكانی آفتابگير و به فاصله ۲۵ سانتی متر از يكدیگر در نظر گرفت . در واريته S.a.©coralcarpet¨ رنگ برگ و ساقه در زمستان به قرمزی می گرايد و رنگ گل نيز سفيد اس.             ( ادامه در هفته های بعد)


تاريخ : چهارشنبه سوم خرداد ۱۳۹۱ | 16:23 | نویسنده : مهندس مرتضی مطبوع سبحان |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.